Whāia e koe te iti kahurangi ki te tūohu koe, me he maunga Teitei

"Pursue excellence — should you stumble, let it be to a lofty mountain"

MAORI PROVERB